Donderdag stemt het over een resolutie die veroordeelt dat de lidstaten al jaren verzuimen om de uitholling van de democratie en rechtsstaat in Polen een halt toe te roepen. Ruim twee jaar geleden werd een artikel 7-procedure gestart tegen Polen wegens het afbreken van de rechtsstaat, maar hierna is de situatie in Polen alleen maar verder verslechterd. 

"Het feit dat sommige landen Polen de hand boven het hoofd houden, is alleen maar meer reden voor de andere EU-landen om ferm op te treden. Dat is nodig om Poolse burgers te beschermen, maar ook om te voorkomen dat steeds meer landen het voorbeeld van Polen en Hongarije volgen", zegt Tineke Strik.

EU-subsidies

"Er zijn nog veel maatregelen die de EU-landen weigeren te nemen, zoals het koppelen van voortgang op rechtsstaat en democratie aan EU-subsidies." GroenLinks stelt deze week daarom voor om bij het toekennen van geld uit het Europese herstelfonds ook respect voor de rechtsstaat onderdeel te maken van de beoordelingscriteria.

LHBTI-rechten

Europarlementariër Kim van Sparrentak is verontrust hoe het gebrek aan respect van Polen voor de grondbeginselen van de Europese Unie nu al verschrikkelijke consequenties heeft voor minderheden. “Iedereen in Europa moet zichzelf kunnen zijn. De Poolse regering gaat steeds een stapje verder in het ontmenselijken en onderdrukken van LHBTI-ers. De Europese Commissie laat de LHBTI-gemeenschap in de kou staan door te blijven treuzelen met echte actie."