Als onderdeel van de Europese Green Deal presenteerde de Commissie vorig jaar haar Biodiversiteitsstrategie voor 2030, het rapport dat vandaag werd aangenomen is daarop een reactie. Ondanks de aanhoudende druk vanuit rechts in het parlement om de bewoording op het beschermen van bossen af te zwakken is het rapport erg ambitieus. Eickhout: “Iedereen is voor biodiversiteit, maar natuurbescherming en herstel botst onherroepelijk met andere belangen. Landen met veel bossen willen bijvoorbeeld geen Europese bemoeienis. Tot op het laatste moment is geprobeerd deze teksten af te zwakken, gelukkig zonder succes. Het rapport roept zelfs op om de criteria voor bio-energie te versterken. Het wordt spannend wat de Commissie hier in juli voorstelt.”

In 2010 werden er wereldwijde biodiversiteitsdoelen opgesteld in Aichi, Japan. In 2011 stelde Europa zich als doel om 15% van de ecosystemen te herstellen voor 2020. Tot nog toe werd geen van de doelen gehaald. Eickhout: “Deze ambitieuze doelen zijn belangrijk, maar de ervaring leert dat we vooral moeten opletten bij de uitwerking. Er zal veel discussie komen over wat bescherming inhoudt, wat de verdeling moet worden over EU-landen en wat er gebeurt als de doelen niet worden gehaald. Als we weer blijven hangen in vrijblijvendheid en niet serieus investeren, zullen we in 2030 constateren dat de doelen weer niet zijn gehaald.”

Het biodiversiteitsrapport van het Europees Parlement is de eerste in een reeks belangrijke momenten voor het biodiversiteitsbeleid dit jaar. Zo wordt halverwege juli de Europese Bossenstrategie gepresenteerd en komt de Commissie in het najaar met nieuwe voorstellen voor het uitbannen van ontbossing in productieketens, invulling van de beschermingsdoelen en bindende hersteldoelen voor ecosystemen in de EU. In oktober staat de COP15 op de agenda in Kunming, China, wat het ‘Parijsmoment’ voor biodiversiteit moet worden.