Na jaren van toenemende winsten en lagere belastingen voor het bedrijfsleven zorgen we ervoor dat de inkomens voor gewone mensen weer stijgen. Als we onze rijkdom eerlijker delen, dan gaat iederéén er op vooruit.

  • Waarom zijn er miljardairs? Je zou het bijna vergeten, maar een systeem waarbij een paar mensen meer geld hebben dan je in een mensenleven kunt uitgeven is eigenlijk niet uit te leggen.
  • Hoe geld verdeeld wordt is geen natuurkunde. Uiteindelijk bepalen wij samen de regels van wie hoeveel zou mogen hebben en hoe groot de verschillen mogen zijn.
  • Solidariteit in woord en in daad. Belastingen, winsten, alles moet eraan geloven. Eerlijk delen is eerlijk leven.
  • Wie is de baas in Nederland? Doorbreek de lobbymacht van het grote bedrijfsleven en kies voor mens en milieu boven multinationals.

HOE KUNNEN WE RIJKDOM EERLIJKER VERDELEN?

Armoede in Nederland is een hardnekkig probleem.

Bestond er maar een snelle, eenvoudige manier om iets aan deze ongelijkheid te doen zou je denken. Nou, die is er. De oplossing zit hem in onze belastingen.

Jesse legt het je uit in deze video.

Liever lezen? 👉 Eerlijk delen

De huidige hoge energieprijzen en inflatie laten zien dat er iets mis is in onze samenleving. Pijnlijk is duidelijk geworden hoe kwetsbaar de situatie van veel mensen is. Hoe diep de onzekerheid in onze samenleving is geworteld. Ruim een miljoen gezinnen hadden voor de stijging van de energieprijzen al te weinig inkomen om hun boodschappen, huur en zorgkosten te betalen. Precies die gezinnen worden nu het hardst geraakt. Het zijn de mensen die werken tegen het minimumloon, met een nulurencontract of in schijnzelfstandigheid. Het zijn de mensen die geen buffer konden opbouwen maar wel de zwaarste klappen hebben gevangen.

Iedereen heeft het recht om mee te doen

Voedselbank

Hogere lonen in plaats van hogere winsten

Ongelijkheid en onzekerheid zijn geen natuurverschijnsel. Het zijn politieke keuzes. GroenLinks kiest voor een samenleving waarin iedereen het recht heeft om mee te doen. Een samenleving waarin je hulp krijgt als je schulden hebt, je werk verliest of op straat komt te staan. We kiezen voor een samenleving waarin vertrouwen de basis is in plaats van wantrouwen. Voor hogere lonen in plaats van hogere winsten. Voor een eerlijke arbeidsmarkt, waar alle werkenden zijn verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid en ouderdom. Voor een eerlijke samenleving waarin kwetsbare mensen worden ontzien en de rijken de zwaarste lasten dragen.

Voor die samenleving strijden we.

De lasten eerlijk verdelen

Als we de lasten eerlijk verdelen kunnen we garanderen dat iedereen kan meedoen. Dat gebeurt tot nu toe nog veel te weinig.

Bedrijven hebben jarenlang torenhoge winsten gemaakt dankzij de inzet van werkenden. Maar werkenden hebben hier nauwelijks wat van teruggezien. Te veel van hen leven in armoede. GroenLinks vindt dat een baan van 32 uur voor iedereen genoeg moet zijn om volwaardig mee te doen aan de samenleving. Vanuit die overtuiging willen we de inkomens van mensen met een laag of middeninkomen flink verhogen. Dat geldt ook voor de mensen met een uitkering die jarenlang zijn verwaarloosd. Of je nou werkloos bent, een beperking hebt, of met pensioen bent. Je hebt recht op een volwaardig inkomen. We laten niemand in de steek.

Met deze nieuwe verdeling vragen we een grotere bijdrage van de hoge inkomens en vermogens. De vermogensongelijkheid is in Nederland veel groter dan in andere Europese landen. Terwijl steeds meer werkenden moeilijk rondkomen, telt ons land 200.000 miljonairs die soms nauwelijks belasting betalen.

Zo wordt het woord miljonair lelijker met de dag. Maar ook veel van hen zouden zeker bereid zijn meer bij te dragen, want een verdeelde samenleving is ongezond. Het is tijd voor een fundamentele verandering van het belastingstelsel. Inkomen uit vermogen gaan we even zwaar belasten als inkomen uit werk. We verhogen de belasting voor topinkomens en voeren een nieuwe miljonairsbelasting in.

Ook van bedrijven vragen we een eerlijke bijdrage. In deze tijd is het onacceptabel dat bedrijven hun winsten eenvoudig verbergen in belastingparadijzen zoals Nederland. Voor die rol moeten we ons schamen. GroenLinks gaat Nederland veranderen in een aanjager van samenwerking op belastinggebied. We sluiten de ontsnappingsroutes in ons land en gaan belastingontduiking zwaarder straffen. Iedereen levert een eerlijke bijdrage. Ook multinationals. Zo worden we het land dat we daadwerkelijk wíllen zijn: sociaal, rechtvaardig en vooruitstrevend.

omslag jesseklaver.nl website 2.jpg

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste politieke nieuws in je inbox.

Wil je weten hoe GroenLinks je persoonsgegevens verwerkt? Bekijk dan onze privacyverklaring.