GroenLinks strijdt voor een open en ontspannen samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn. Waarin je je vrij kan ontwikkelen, en van je leven kunt genieten zoals jij dat wil. Voor een land waarin de hoop het wint van de angst, de vernieuwing van de status quo, en eerlijk delen van egoïsme.

Wij strijden voor de emancipatie van, en gelijke rechten voor, gemarginaliseerde groepen en tegen iedere vorm van uitsluiting en discriminatie.
 

  • Van gelijk naar gelijkwaardig. In diversiteit schuilt kracht en dat we anders zijn maakt ons land prachtig. Maar anders mag nooit minder betekenen.
  • Alle vormen van uitsluiting zijn verbonden met elkaar. Het één kan niet aangepakt worden zonder het ander.
  • Institutioneel racisme bestaat, maar het zou tot de verleden tijd moeten behoren.

Emancipatie zit in het DNA van GroenLinks

Een verbonden samenleving

In tijden van crisis voel je hoe belangrijk verbinding tussen mensen is. Samen naar school fietsen, een praatje met je collega aan het begin van de dag, een spelletje in het wijkcentrum of na de wedstrijd iets drinken in de kantine van de sportvereniging. Het is meer dan alleen gezellig. Sociaal contact, ontmoeting en verbinding zijn het fundament van een samenleving. GroenLinks staat voor een overheid die samen met alle inwoners van Nederland zorgt voor de bouwstenen die daarvoor nodig zijn. Dat begint dichtbij. In je wijk, dorp, of stad.

De bouwstenen zijn de plekken waar mensen elkaar ontmoeten. Buurthuizen en -tuinen, bibliotheken, zwembaden, gebedshuizen, verenigingen, culturele centra en creatieve broedplaatsen voor kunstenaars en startende ondernemers. Bij deze ontmoetingsplekken is toegankelijkheid de norm in plaats van de uitzondering. Waar deze bouwstenen ontbreken, ligt een verantwoordelijkheid bij de overheid. Een grote verantwoordelijkheid. GroenLinks wil flink investeren in sociale voorzieningen. In ontmoeting en verbinding. In welzijn. In mensen.

Mensen zijn zelf de motor van hun wijk, dorp of stad. Als ondernemer, vrijwilliger of mantelzorger, alleen of samen met anderen. Zonder hen geen samenleving. Aan de basis van die samenleving ligt voor GroenLinks de overtuiging dat wat ons bindt, veel sterker is dan wat ons scheidt.

Twee vrijwilligers lopen over straat, een heeft de regenboogvlag met het woord 'vrede' over de schouders geslagen.

Een inclusieve samenleving

Emancipatie zit in het DNA van GroenLinks. Het recht van mensen om zelf te kiezen hoe ze hun leven willen leiden. En met wie. In vrijheid – zonder onderdrukking, geweld of vooroordelen. Dat alles samen maakt een samenleving. Wij allemaal, met onze eigen mogelijkheden, ideeën en achtergronden. Dat zou vanzelfsprekend moeten zijn. Maar keer op keer blijkt dat we dat moeten bevechten. Dat we nog altijd moeten strijden tegen discriminatie, racisme en seksisme. Tegen ongelijke kansen. Tegen onrechtvaardigheid. Tegen meten met twee maten. Daartegen strijden we samen. Want Nederland is van ons allemaal.

Te lang heeft het tegengaan van institutioneel racisme, antisemitisme, moslimhaat, discriminatie en uitsluiting van mensen met een beperking te weinig prioriteit gekregen. Rechtse partijen proberen groepen tegen elkaar op te zetten, door zondebokken aan te wijzen voor de problemen die zij zelf veroorzaakt hebben. Wij nemen daar keihard stelling tegen. Wij strijden voor emancipatie, voor solidariteit en voor gelijke rechten en kansen. Voor een Nederland waarin je niet wordt afgewezen voor een baan of een woning op basis van je naam. Waar iedereen hand in hand over straat kan. Waar de competentie van mannen net zo kritisch bevraagd wordt als die van anderen. Waar een beperking niet betekent dat je geen gebruik kan maken van het openbaar vervoer. En waar je postcode niet je kansen bepaalt. Kortom: voor de vrijheid om jezelf te zijn, ongeacht waar je vandaan komt, wat je huidskleur is, waar je in gelooft, van wie je houdt en of je wel of geen beperking hebt. GroenLinks strijdt voor een toegankelijke en inclusieve samenleving.

Voor GroenLinks betekent inclusiviteit trots kunnen zijn op wie je bent en wat je doet, je verbinden en verbonden voelen met de ander om je heen. Het betekent bouwen aan één samenleving op basis van waardigheid, erkenning en veiligheid voor iedereen. Juist ook met degenen die nu boos en teleurgesteld zijn omdat ze keer op keer het gevoel krijgen er niet bij te horen. GroenLinks zet zich in voor die inclusieve samenleving met een overheid die het goede voorbeeld geeft. Maar we realiseren ons ook dat een verandering in beleid, of het anders verdelen van geld, niet voldoende is. Het gaat ook om moed. Moed om het perspectief van een ander te zien. Om gesprekken over racisme en seksisme te voeren. Om te luisteren en om te leren. Om macht te delen met iemand die niet op jou lijkt. Om iemand te steunen en een voetje te geven. Voor een echt inclusieve samenleving moet heel Nederland aan de slag. Samen. Voor elkaar.

Wij strijden voor emancipatie en solidariteit

INSTITUTIONEEL RACISME

In Nederland bestaat institutioneel racisme. Niet iedereen in ons land heeft dezelfde uitgangspositie. Dat is geen fijne boodschap. Het is een boodschap die heel veel mensen heel lang niet hebben willen horen. Maar het is een boodschap waar we als samenleving niet omheen kunnen. Als we luisteren naar de verhalen die mensen van kleur vertellen, zien we hoe diep racisme en achterstelling in Nederland geworteld zijn. In onze geschiedenis, onze overheid, onze bedrijven, onze wijken, onze scholen. Ook al is bijna geen mens bewust racistisch, we leven in een systeem dat racisme levend houdt.

Het is daarom niet genoeg om niet racistisch te zijn. Om racisme uit te roeien, moeten we antiracistisch zijn. GroenLinks strijdt tegen de politieke partijen die wit-nationalisme uitdragen en die, de ene keer explicieter dan de andere, een racistische agenda hebben. Maar minstens zo belangrijk is het bestrijden van het racisme dat voor veel witte mensen onzichtbaar is. De discriminatie bij het vinden van een stage, baan of huis. De segregatie op scholen. De oververtegenwoordiging van witte mannen in de top van het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties.

Black lives matter

TIJD OM TE KIEZEN

De kabinetten-Rutte hebben die maatschappelijke taak verwaarloosd. Onder het mom van de ‘participatiesamenleving’ moest de ‘bv Nederland’ het zelf maar oplossen. Geen samenleving van en voor ons allemaal, maar bureaucratie, polarisatie en marktcowboys. Geen gelijkwaardigheid, maar een Belastingdienst die doordrongen is van racistische werkwijzen. Bibliotheken, buurthuizen, verzorgingshuizen en sociale werkvoorzieningen verdwijnen, in landelijke gebieden nog harder dan in de steden. IBekende gezichten zoals de wijkagent en de buurtwerker zijn van straat gehaald. Kunst en cultuur zijn het sluitstuk van de begroting geworden. Het gevolg? Onze samenleving kent een groeiende segregatie.

GroenLinks vecht voor hernieuwde verbinding. Samen met bewoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven bouwen we aan onze samenleving. Daar ontmoeten we elkaar, ontdekken we onze eigenaardigheden, overeenkomsten en verschillen, geven we elkaar de ruimte om onszelf te zijn en bestrijden we discriminatie en racisme. Eén samenleving die niet statisch is, maar altijd verandert. Omdat tijden en mensen veranderen. En het allerbelangrijkste: die ene samenleving maken we met zijn allen. Samen zijn wij Nederland.

VOORSTELLEN

Met onze initiatiefnota ‘Ons land is beperkt’, doen we 71 voorstellen om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen aan de samenleving.Door een initiatiefwetsvoorstel van ons wordt het verbod op grond van handicap en seksuele gerichtheid, expliciet vermeldt in artikel 1 van de Grondwet.

Om ervoor te zorgen dat schadelijke ‘homogenezing therapieën’ nooit meer voorkomen, zijn we bezig met een wetsvoorstel dat conversiehandelingen strafbaar stelt.

Om recht te doen aan de slachtoffers van misdaden die uit haat en discriminerende motieven worden begaan, hebben we een wetsvoorstel ingediend. Zo krijg de aanpak van discriminerend geweld meer prioritiet.

Door een voorstel van ons is 2023 uitgeroepen tot herdenkingsjaar slavernij. De bedoeling is om dat jaar extra aandacht te besteden aan de afschaffing van de slavernij en het Nederlandse slavernijverleden door middel van tentoonstellingen, voorstellingen, debatten en aandacht in onderwijs en media

protesters

VOOR ONS IS DE KEUZE DUIDELIJK 

Voor jou ook? 

Meld je aan als vrijwilliger en word deel van onze beweging. 💪

Ook interessant

Ook bij thuiswerken zijn vertrouwenspersonen cruciaal.
Nieuws Werknemers

Stop intimidatie op de werkvloer

Intimidatie en geweld op de werkvloer komen te vaak voor en worden onvoldoende aangepakt. Betere wetgeving is nodig om hierin verandering te brengen.

29 jan 2022

Lees meer
Keti Koti
Nieuws Keti Koti

GroenLinks wil nationale feestdag Keti Koti

GroenLinks wil dat de jaarlijkse herdenking van de afschaffing van de slavernij op 1 juli, Keti Koti, een nationale feestdag wordt.

30 jun 2021

Lees meer
Een hand zwaait met een regenboogvlag
Nieuws Inclusie

Partijen werken samen aan initiatiefwet verbod ‘homogenezing

Nederland moet ‘homogenezingstherapie’, ook wel conversietherapie, zo snel mogelijk verbieden. Om dit te regelen, werken D66, VVD, PvdA en GroenLinks samen aan...

04 jun 2021

Lees meer
Twee vrijwilligers lopen over straat, een heeft de regenboogvlag met het woord 'vrede' over de schouders geslagen.
Nieuws

GroenLinks ontwikkelt duurzaam diversiteits-en inclusiviteitsbeleid

GroenLinks staat voor gelijkwaardigheid en streeft ernaar een diverse en inclusieve beweging te zijn.

28 jun 2021

Lees meer
GroenLinks scoort op alle onderdelen hoogste voor gendergelijkheid
Nieuws Feminisme

Topscore GroenLinks voor aanpak gendergelijkheid

Van alle politieke partijen heeft GroenLinks, samen met PvdA de meeste concrete oplossingen om genderongelijkheid aan te pakken. Dat stellen WOMEN Inc. en Atria...

08 mrt 2021

Lees meer
Protest
Nieuws Feminisme

Nederland heeft meer feminisme nodig

Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. De dag om je te laten horen over de positie van vrouwen in de samenleving, binnen Nederland en daarbuiten.

05 mrt 2022

Lees meer
Iemand werkt op een laptop
Nieuws Emancipatie

Pak online haat wettelijk aan

Pak techbedrijven aan om te zorgen dat zij haatreacties serieus nemen, zorg voor een nationaal meldpunt voor online haat en breng daders van online haat voor de...

06 mrt 2021

Lees meer
Demonstranten bij de Black Lives Matter demonstratie in Utrecht.
Nieuws Gelijkwaardigheid

Stem tegen uitsluiting, stem voor gelijkwaardigheid

De campagnestrategie van Baudet is om steeds een nieuwe rel te creëren. Het is het playbook van Trump. Hij waarschuwt dat de verkiezingen oneerlijk kunnen gaan...

04 mrt 2021

Lees meer
lisa abortus.jpg
Nieuws

Doorbraak: meerderheid Kamer wil af van vaste beraadtermijn abortus

Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde vandaag vóór het voorstel van GroenLinks en PvdA om de vaste bedenktijd van vijf dagen uit de wet te halen. Een...

25 feb 2021

Lees meer
Een hand zwaait met een regenboogvlag
Nieuws Discriminatie

Uitbreiding Artikel 1 met handicap en seksuele gerichtheid aangenomen door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het uitbreiden van artikel 1 van de Grondwet. Het eerste artikel van de Grondwet beschrijft gronden op basis waarvan niet...

09 feb 2021

Lees meer
vier regenboog handen op één buik
Nieuws Modern ouderschap

GroenLinks en D66: maak werk van wet modern ouderschap

Op de dag waarop de viering van het 75-jarige bestaan van het COC begint, kondigen GroenLinks en D66 aan werk te willen maken van de wet modern ouderschap. In...

05 feb 2021 Jesse Klaver

Lees meer
De overgang bij vrouwen moet meer bespreekbaar worden
Nieuws Zorg

Doorbreek taboe op ‘de overgang’

Maak de overgang beter bespreekbaar privé als op het werk. Want door het taboe op dit onderwerp, ondervinden vrouwen veel problemen. Het veroorzaakt...

09 dec 2020

Lees meer