In april werden controles door de Europese Commissie gepubliceerd waarin is vastgesteld dat Babiš zich schuldig heeft gemaakt aan belangenverstrengeling en fraude met EU-subsidies. Strik: “Er moet sneller en harder worden opgetreden tegen oligarchen als Babiš die de EU-begroting als melkkoe gebruiken en tegelijk meebeslissen over de Europese begroting. De Europese Commissie en EU-lidstaten moeten onmiddellijk een einde aan deze belangenverstrengeling eisen.”

In de aangenomen resolutie eist het Europees Parlement betere en snellere procedures om dit soort fraude met EU-geld aan te pakken. Daarvoor moet het nieuwe mechanisme, dat EU-subsidies afhankelijk maakt van respect voor de rechtsstaat, worden gebruikt. Ook wijst het Europees Parlement op bredere zorgen over de rechtsstaat in Tsjechië, zoals druk op de vrijheid van media en onafhankelijkheid van de rechterlijke macht.

Strik: “Net als in onder andere Polen en Hongarije is de democratie en rechtsstaat in Tsjechië in kritieke toestand. Er is geen tijd te verliezen voor de EU om autoritaire ontwikkelingen tegen te gaan door EU-subsidies te bevriezen en mediavrijheid actiever te ondersteunen. Alle inwoners van de EU hebben recht op een rechtsstaat: zij verdienen onze bescherming tegen corruptie en willekeur. Niets minder dan onze geloofwaardigheid staat hier op het spel.”