De richtlijnen voor grond- en oppervlaktewater zetten kwaliteitsstandaarden voor tientallen stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid of de natuur. Het parlement wil daar PFAS als groep stoffen aan toevoegen. Eickhout: “Het wordt steeds duidelijker hoe PFAS-vervuiling zich als een vlek over Europa verspreidt, met name via oppervlaktewater. Met alle gevolgen van dien voor de volksgezondheid. Er is grootschalige actie nodig om het tij te keren, daarom moet het zo snel mogelijk worden verankerd in de wet”.

De Europese Commissie stelde voor een nieuwe standaard voor glyfosaat toe te voegen, het parlement wil dit voorstel nu aanscherpen. Eickhout: “De Commissie wil strengere eisen voor glyfosaat in drinkwater dan in ander oppervlaktewater, terwijl het dat niet doet bij andere stoffen. Juist voor glyfosaat, dat zo schadelijk is voor de biodiversiteit, zouden geen dubbele standaarden moeten gelden.”

Nu het Europarlement haar positie heeft ingenomen, moeten de EU-landen met een standpunt komen. Naar verwachting gebeurt dit in het najaar. Daarna kunnen de onderhandelingen tussen parlement en de EU-landen van start gaan.