Duurzaam ondernemen is al lang geen modegril meer. In Europa trekt geen enkele energiebron zoveel investeringen aan als windenergie. Steeds meer boeren gaan biologisch. Elke zakenman die verder denkt dan de eigen jaarbonus weet het: groen ondernemen heeft de toekomst.

Deze ondernemers zijn gebaat bij duidelijke groene en sociale regels, want die helpen innovatieve bedrijven de markt te veroveren. GroenLinks wil maatschappelijk verantwoord ondernemen op alle mogelijke manieren ondersteunen. De overheid moet zelf duurzaam inkopen en groen aanbesteden. Vergunningen moeten sneller worden verleend aan groene initiatieven van burgers en bedrijven. Ondernemingen die de rechten van werknemers of omwonenden schenden, hoeven niet langer te rekenen op enige vorm van staatssteun. Daarnaast wil GroenLinks een Groene Investeringsbank oprichten, die gunstige leningen beschikbaar stelt voor groene investeringen.

Steeds meer bedrijven willen omschakelen naar groene oplossingen. Maar de overheid zit hen te vaak dwars; met raar beleid, met verouderde regels, of met onnodige bureaucratie. Wij proberen in de politiek oplossingen voor die problemen te vinden. Zo helpen we groene ondernemers die last hebben van regelgeving en laten we zien dat we de bondgenoot zijn van koplopers in het bedrijfsleven die de economie vergroenen.